zondag, april 21, 2024

Alles over Kajsa Ollongren: haar achtergrond, haar privéleven en haar politieke loopbaan

Lees ook

Kasja Ollongren is de vice-premier namens D66 in het Kabinet Rutte-III. Karin Hildur Ollongren, zoals zij officieel heet, is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ollongren is van adel en mag zich Jonkvrouw noemen. Haar politieke opponenten noemen spreken haar soms ook met die titel aan.

Politieke loopbaan

Ze is een dochter van Alexander Ollongren en de Zweedse Gunvor Lundgren en groeide op in Oegstgeest, waar ze naar het Rijnlands Lyceum ging. Vader Alexander was hoogleraar informatica en reeds politiek betrokken als wethouder voor Leefbaar Oegstgeest.

Haar carrière verloopt in bliksemtempo: ze studeerde economie in Amsterdam, maar switchte naar geschiedenis. In Frankrijk volgde ze de opleiding openbaar bestuur aan de prestigieuze École Nationale d’Administration. Als 25-jarige werd ze beleidsmedewerker Midden- en Oost Europa bij het ministerie van Economische Zaken. Ze sloot zich aan bij D66, de partij die het beste bij haar gedachtegoed paste. In 15 jaar stootte ze door naar de ambtelijke top.

In 2004 werd ze zelfs plaatsvervangend directeur-generaal economische politiek. Daarna werd ze plaatsvervangend secretaris-generaal en raadadviseur van het Ministerie van Algemene Zaken. Als voorname vertrouweling van minister-president Mark Rutte werd ze in augustus 2011 hoogste ambtenaar (secretaris-generaal) bij het ministerie van Algemene Zaken. Ze zat aan tafel bij de formatie van het Kabinet-Rutte I en werd door de Volkskrant in 2011 geprezen en uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in Nederland. Ollongren stond in 2006 vijfde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Sinds juni 2014 is Ollongren namens D66 wethouder en locoburgemeester in Amsterdam met de portefeuille economische zaken, zeehaven en luchthaven, gemeentelijke deelnemingen en bedrijven, kunst en cultuur, lokale media, monumenten, en stadsdeel Centrum.

Ollongren in de media

Ollongren is geregeld prominent in de media te vinden. In de tijd dat Ollongren wethouder was hield ze een toespraak waarin ze stelde dat wanneer de PVV de grootste partij zou worden, Amsterdam verder zou moeten gaan als Republiek. Volgens Ollongren was dit niet letterlijk bedoeld. Politieke tegenstander Martin Bosma van de PVV is van mening dat Ollongren vanwege die opmerking ‘achter de tralies’ thuishoort.

Kajsa Ollongren kwam in het nieuws toen ze het Democratie festival organiseerde. De animo voor dit festival was laag. Uiteindelijk werden ambtenaren van haar ministerie sterk aangemoedigd om dit festival bij te wonen. Ze kregen hier een vrije dag voor.

Ollongren heeft zwaar onder vuur gelegen in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer had een motie aangenomen om een tijdelijke huurstop mogelijk te maken. Ollongren gaf aan de motie niet uit te willen voeren. De Eerste Kamer heeft toen een motie van afkeuring aangenomen. De laatste keer dat de Eerste Kamer dit deed was in 1875.

Gefotografeerde documenten en corona

Ollongren werd in 2021 na de Tweede Kamerverkiezingen aangesteld als één van de verkenners ter vorming van een nieuw kabinet. Dat was echter van korte duur. Nadat de D66-politica de gesprekken moest verlaten nadat zij positief was getest op corona, was ze onzorgvuldig door vertrouwelijke documenten te laten fotograferen. Door de ophef die daardoor ontstond moesten zowel Ollongren als Annemarie Jorritsma hun opdracht teruggeven.

Het privéleven van Kajsa Ollongren

Kajsa Ollongren is één van de weinige bewindspersonen die er openlijk voor uitkomt dat ze lesbisch is. Ollongren is getrouwd met Irene van den Brekel. Samen hebben ze twee zoons en wonen in Amsterdam. Haar vriendenkring omschrijft haar in NRC als: intelligent, evenwichtig, cool, betrokken, onverstoorbaar en zonder autoriteitenvrees. Studievriendin Caroline Reeders ziet in Kajsa een typisch Zweeds karakter terug: „Kajsa’s vrouw Irene komt uit een grote Brabantse familie. Die tetteren vrolijk door elkaar heen. Hartgrondig gevloek omdat PSV – haar vader was er clubarts – heeft verloren. Daar zit dan dat onverstoorbare, rustige Zweedse eiland tussen. Dat is Kajsa’s thuisbasis. Ze spreken Zweeds met elkaar. Ook met haar kinderen spreekt Kajsa Zweeds.”

Ollongren heeft goede relaties met de Koninklijke familie. De bewindsvrouw heeft haar werkzaamheden tijdens haar ministerschap tijdelijk neergelegd omdat ze ziek was. In het begin van 2020 pakte zij haar taken als minister en vicepremier weer op. Ollongren heeft naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit.

Laatste nieuws

Yvonne Coldeweijer opgelicht door goede vriend en verhuist naar ’t Gooi

Juice koningin Yvonne Coldeweijer gaat verhuizen. Ze verruilt Amsterdam voor Muiden en neemt afscheid van de stad. "Ik ben...

Vers van de Pers